Városfal részlet a Prohászka-ligetnél

Vegyük szemügyre a fák és szobrok mögött szerényen megbújó várfalat! A Várfal park mellett ez a másik hely a történelmi belvárosban, ahol a középkori városfal kibontva, eredeti magasságában helyreállítva, egy hosszabb (100 m) szakaszon feltárulkozik. Az egész óvárost körülvevő, vegyes falazású, nagyobbrészt kváderkövekből rakott falat IV. Béla építtette a tatárjárás után, hogy egy újbóli támadástól megóvja a várost.

A piros tető alatt a Monostorbástyát látjuk, építése 1601-ben kezdődött, amikor a város rövid időre felszabadult a török megszállás alól. A falat északról íves nyílású falszakasz kapcsolja a Prohászka-emlékműhöz, délen a Szent István mauzóleumhoz és három árkádíves kapuhoz kapcsolódik.