Fehervarneked.hu – Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

1. A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság főszabály szerint csak a jegyek értékesítését végzi, az általa ajánlott eseményeknek nem szervezője (ide nem értve az általa szervezett csoportos idegenvezetés szolgáltatást, amely tekintetében szervezőnek minősül).

A rendezvények szervezéséért harmadik személy szervezők (a továbbiakban: „Szervező”) felelősek, akik a jegyek kibocsátását is végzik. A belépőjegy megvásárlásával a jegyvásárló/jegytulajdonos („Felhasználó”) és az adott Szervező között kizárólagos szerződéses kapcsolat jön létre a rendezvényen való részvételre vonatkozóan. Erre a jogviszonyra a Szervező saját általános szerződési feltételei, valamint az adott helyszín saját szabályai is vonatkozhatnak.

A továbbiakban a Kft. által szervezett idegenvezetésekre „Saját Rendezvény”-ként, más Szervező által szervezett programokra „Külsős Rendezvény”-ként utalunk.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint Szolgáltató által a www.fehervarneked.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül mind a Saját Rendezvényekre, mind Külsős Rendezvényekre vonatkozó, a Szolgáltató és a belépőjegyet vásárló felhasználó közötti szerződéses jogviszonyt.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ÁSZF kizárólag a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. tekintetében alkalmazandó minden olyan szerződésre és megrendelésre, amely a Honlapon és annak aldomainjein vásárolt jegyekre, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik.

2. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)

A Szolgáltató székhelye és postai címe: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: turisztika@szekesfehervar.hu

Cégjegyzékszáma: 07-09-017186

Adószáma: 14915842-2-07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

3. Rendszerhasználat

3.1. Felhasználó a Honlapon történő vásárlásával, rendelésével vagy regisztrációjával (a továbbiakban: Rendszerhasználat) kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, továbbá, hogy a Honlapon közzétett, mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatót megismerte. A rendszerhasználók lehetnek jogi és természetes személyek. Természetes személyek esetében kizárólag 16. életévüket betöltött személyek számára engedélyezett a Rendszerhasználat. A természetes személy Felhasználó erről nyilatkozik a Rendszerhasználat során és felel az általa megadott adatok teljeskörűségéért, illetve hitelességéért.

3.2. Felhasználó a Rendszerhasználat során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható jegyek, szolgáltatások köre

4.1. A megjelenített jegyek online rendelhetők meg. A jegyárak meghaladhatják a belépőjegyeken feltüntetett árakat. A jegyekre vonatkozóan megjelenített árak eseménytől függően forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák az esetleges rendszerhasználati és más kényelmi díjakat.

4.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jegyek vételárát a Szervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek, vagy szolgáltatási díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

4.3. A Honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a rendezvény nevét, leírását, amelyre a jegy érvényes. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szervezőktől kapott információkat eljuttassa a Felhasználókhoz. A Szolgáltató a Szervezőktől kapott információk teljességéért és pontosságáért nem felel.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. A Szolgáltató, illetve a Szervező meghatározhatja bizonyos rendezvények esetében, hogy személyre szóló (perszonalizált) jegyeket bocsát ki, ezen esetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait a vásárlás és beléptetés során egyaránt ellenőrizni.

4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, arra, hogy a Szervező előírásai figyelembevételével meghatározza az egy vásárlás során, illetve egy Felhasználó által megvásárolható jegyek darabszámát, valamint azt, hogy egyes rendezvényeknél részben vagy kizárólag perszonalizált jegyek árusítására van mód, illetve azt, hogy az adott rendezvény kizárólag ilyen perszonalizált szóló jeggyel látogatható.

4.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy esemény elhalasztása esetén az adott Szervező jogosult a jegyeket az elhalasztott esemény időpontjára érvényesnek nyilvánítani. A jegyek Szolgáltató részére történő visszaszolgáltatására vagy a jegyvásárlás visszaváltására a halasztás miatt nincs lehetőség, kivéve, ha a Felhasználó igazolja, hogy a rendezvényen való részvétel az elhalasztott időpontban már nem áll érdekében. Ez a bekezdés nem alkalmazandó, ha a rendezvény Szervezője felelős a rendezvény elhalasztásáért.

5. Jegyvásárlás menete Külsős Rendezvény esetén

5.1. Felhasználó a Külsős Rendezvényekre értékesített jegyeket a Honlapon történő regisztráció nélkül is megvásárolhatja, de a vásárlás lefolytatható a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően is.

5.2. Első lépésként a Felhasználó kiválasztja a Külsős Rendezvényt és annak időpontját, a darabszámot, majd a jegyeket a kosárba teszi.

5.3. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” vagy a „Kosár megtekintése” ikonra kattintva.

5.4. Ha a Felhasználó nem szeretne további jegyet vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt jegyek darabszámát. Személyre szóló (perszonalizált) jegyek esetében meg kell adnia azon személyek nevét, akik számára a jegy megvásárlásra kerül és akik jogosultak lesznek az érvényes jeggyel történő belépésre.

5.5. A „törlés” vagy „Jegy törlése” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát, vagy a „Tovább a megrendeléshez” gombra kattint.

5.6. Számlázási adatok megadása

A számlázási adatok a vásárlással egyidejűleg megadandók, utólagos módosításukra nincs lehetőség.

5.7. Ezután történik a fizetési mód kiválasztása, amely történhet:

a) Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Bankkártyás fizetési partnerünk az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltett SimplePay online fizetési rendszer, melynek vásárlókra vonatkozó ÁSZF-je az alábbi linken érhető el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/.

b) PayPal fizetési rendszeren keresztül: A PayPal használatával történő fizetés a PayPal biztonságos rendszerében valósul meg. Amennyiben már rendelkezik a Felhasználó PayPal fiókkal, a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni a fizetéshez, ezt követően a fiókhoz társított bankkártyával egyenlíthető ki az összeg. Amennyiben a Felhasználó nem regisztrált PayPal rendszerében, valamint a további információk, a PayPal ÁSZF-je a www.paypal.com oldalán érhetőek el.

c) Banki átutalással: Ebben az esetben a Felhasználó által megadott e-mailcímre 24 órán belül megérkeznek a megvásárolt jegy kiegyenlítéséhez szükséges átutalási adatok. Az átutalás feldolgozása akár két munkanapot is igénybe vehet.

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a vásárlási folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

5.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz. Ezeket a díjakat a Felhasználó a megrendeléskor a kosárban látja; további, fel nem tüntetett költségek nem merülnek fel.

5.10. … perc elteltével a megrendelésre nyitva álló kosáridő lejár és a kosárban lévő jegyek automatikusan törlődnek.

5.11. A fent részletezett adatok megadását követően Felhasználó a „Megvásárolom” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés feladásától számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.13. Amikor megérkezik a vásárlás ellenértéke, a Felhasználó ismételten kap egy e-mailt, amelyben megtalálja a vásárolt, otthon nyomtatható vagy e-jegyeket.

5.14. Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót a helyes adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.15. Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően köteles kiállítani és megküldeni a jegyvásárlásról szóló számlát Felhasználó részére, amely szintén e-mailben történik.

5.16. A rendezvényen történő belépésre kizárólag a megvásárolt, érvényes jegy birtokában van lehetőség, egyszeri alkalommal, azzal, hogy a beléptetést, azaz a jegy felhasználását követően követően a jegy további belépésre, vagy újra belépésre nem jogosít, tehát a beléptetés eredményeképpen érvénytelenítésre kerül. Felhasználó ezt kifejezetten tudomásul veszi.

6. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak nincs elállási joga szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (vagyis az időpontot tartalmazó jegyek vásárlására irányuló szerződések esetén). Ennek megfelelően konkrét időpontra szóló jegyek esetében a vételárat nem áll módunkban visszatéríteni elállásra hivatkozással.

7. Külsős rendezvény lemondása, változtatások, visszatérítések, felelősség

7.1. A Szolgáltató a jegyekkel csak kereskedik és nem felelős a Külsős Rendezvények lebonyolításáért, továbbá a belépőjegyek árainak visszatérítéséért. A belépőjegy értékesítése során a Szolgáltató a rendezvény szervezője (Szervező) tartós közvetítőjeként jár el. A belépőjegy a Szervező rendezvényére történő belépésre jogosítja fel azt, aki megvásárolja. A belépőjegy megvásárlásával a Szervező és a belépőjegyet megvásárló Felhasználó között jön létre szerződéses kapcsolat a rendezvényen történő részvétel, mint a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által közvetített szolgáltatás vonatkozásában. Szolgáltató kizárólag a jegyértékesítési szolgáltatás megfelelőségéért és az ezzel kapcsolatos vásárlói tájékoztatásért felel. A belépőjegy megvásárlásával tehát a jegyvásárló Felhasználó és a rendezvény Szervezője kerül polgári jogi jogviszonyba a közvetített szolgáltatást (rendezvényt) illetően. Az igénybevett szolgáltatásért a Szervező, a jegy terjesztéséért pedig a Szolgáltató felelős, aki nem áll helyt a Szervező kötelezettségeiért. A jegyek megvásárlásával a fenti feltételeket a belépőjegyet vásárló Felhasználó kifejezetten elfogadja.

7.2. Ha a rendezvényt a meghirdetett időpontban a Szolgáltatónak, illetve a Szervezőnek fel nem róható okból (pl. vis maior esemény miatt) megtartani nem lehet, de a Szervező a meghirdetett időpont tárgyévének december 31. napjáig terjedő időszakra a rendezvényre új időpontot hirdet, úgy a rendezvény elmaradására irányadó szabályokat alkalmazni nem lehet, a jegyek visszaváltására nem kerül sor, hanem a jegyek az új időpontban megtartott rendezvényre változatlanul érvényesek. A rendezvény látogatására vonatkozó jogszabályi változások – hacsak az nem eredményezi a rendezvény elmaradását – nem képezik a jegyvisszaváltás alapját.

7.3. A jegyek kizárólag a rendezvény elmaradása esetén, a vásárlás helyén, a rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül válthatók vissza, feltéve, hogy a visszaváltás szerződésben meghatározott feltételeit a Szervező biztosítja a Szolgáltató számára, ennek értelmében a Szolgáltató nem fizeti vissza a jegy árát, kivéve, ha a Szervező erre lehetőséget ad a Szolgáltatón keresztül. Ilyen esetben kérjük, figyelje a rendezvény Szervezőjének közleményeit, illetve tájékozódjon a Honlapon. Amennyiben egy Szervező úgy dönt, hogy elhalaszt egy eseményt, vagy megváltoztatja annak helyszínét, a jegyek a halasztás vagy a helyszínváltoztatás tényétől függetlenül, az új dátumra vagy helyszínre érvényesek. A Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy ilyen esetben a jegyeket visszaváltja, visszafizeti az árát, vagy kicseréli őket.

7.4. Az elmaradt rendezvények jegyárának visszatérítését a Szolgáltató kizárólag azon időpontig és olyan terjedelemben szavatolja a Felhasználónak, amíg a Szervező a visszaváltáshoz szükséges anyagi fedezetet biztosítja Szolgáltató részére, vagyis az értékesített belépőjegyek után fizetett előleget a Szolgáltatónak visszautalja. Ellenkező esetben a jegyvisszaváltás kizárólag a Szervező felelőssége és kötelessége.

7.5. Elmaradt rendezvény esetén a Felhasználó a – Szervező által visszafizetendő – jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel a Szolgáltatóval szemben. Felhasználó kizárólag a jegyár követelésére jogosult – a fenti pontoknak megfelelő feltételekkel – , minden további díj, igy különösen, de nem kizárólagosan rendszerhasználati és más kényelmi díjak, jutalék, szállítási és szolgáltatási díj, vagy költségek követelésére nem jogosult.

7.6. Ha egy esemény lemondásra kerül, a jegyek visszaválthatóak a tervezett esemény időpontja utáni maximum 30 napon belül, feltéve, hogy a Szolgáltató részére a jegyárak fedezetét Szervező biztosítja. Amennyiben a Szervező a jegyvisszaváltással kapcsolatban, annak módjáról egyedileg másképp rendelkezik, úgy azok a feltételek az irányadóak. Ebben az esetben javasoljuk, hogy kövesse a Szervező közleményeit, valamint a Honlapot.

7.7. A jegyek nem online úton történő vásárlásának esetében a jegyek visszaváltása csak a vásárlás helyén lehetséges az eredeti belépő/jegy bemutatásával és leadásával. Amennyiben online úton, a Honlapon keresztül vásárolta meg belépőjegyeit, úgy visszaváltási igényét kérjük, küldje el email címünkre (turisztika@szekesfehervar.hu) megadva a nevét, a számlaszámot és a bank kódját, mely adatok szükségesek a visszatérítéshez.

Bizonyos esetekben a visszaváltás folyamatának egyszerűsítése miatt adatgyűjtő kérdőíveket is használhatunk erre a célra. Ebben az esetben emailben erről külön tájékoztatjuk a jegyvásárlókat.

A fenti visszaváltási eljárással a jegy érvényét veszti.

7.8. A rendezvény szereposztásában vagy a rendezvény programjában bekövetkező kisebb vagy indokolt változtatásokra a Szervezők fenntarthatják a jogot. Lemondás, vagy halasztás esetén, a változtatással kapcsolatosan keletkezett költségekért (pld. utazás, szálloda, kezelési-, vagy szállítási költségek) Szolgáltató nem felel, a változtatásokból eredő költségeket nem téríti meg.

7.9. A Szolgáltató csak addig áll helyt, ameddig az általa közvetített szolgáltatás terjed, azaz garantálja, hogy a Felhasználó és kizárólag a Felhasználó a jeggyel részt vehet a rendezvényen.

7.10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra nézve, hogy Felhasználó elégedett lesz-e az előadással, rendezvénnyel, vagy az adott jegyre vonatkozó bármely programmal, illetve, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre Felhasználónak szüksége van.

7.11. Szolgáltató továbbá arra sem vállal felelősséget, hogy a Szervező által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve, hogy az esetleges hibák a rendezvény alatt (közben) kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Felhasználónak a rendezvénnyel kapcsolatban, nem teremt jogérvényesítési lehetőséget.

7.12. A Szervező köteles a rendezvények megszervezésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a megvásárolt jeggyel látogatott rendezvények megtartásáért, illetve a rendezvény minőségéért. A rendezvényen való részvétellel kapcsolatban a jeggyel rendelkező Felhasználó és a Szervező között létrejött, a jogviszonyra vonatkozó szabályok és feltételek a Szervező hivatalos honlapján kerülnek meghatározásra. Ezért a Szolgáltató nem lehet fél a Szervező és a Felhasználók közötti olyan jogvitában, amely a rendezvény elégtelen minősége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a rendezvény szabályai vagy a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény előadásról előadásra és rendezvényről rendezvényre jelentősen eltérhet. A Szervező és/vagy a rendezvény helyszínének tulajdonosa jogosult ezeket a szabályokat megállapítani, így a Felhasználó a Szervezőnél érdeklődhet ezekről a szabályokról. A Szervező és/vagy a rendezvény általános szerződési feltételeinek és házirendjének elfogadása kötelező a jegyvásárláskor vagy a belépéskor.

7.13. Felhasználó nem jogosult arra, hogy a jegyeket harmadik személyek részére továbbértékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért a Szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Felhasználó mégis továbbértékesíti jegyét, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített jegyet érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Szervező továbbá meghatározhatja a rendezvényen résztvevők minimális életkorát.

7.14. A Felhasználó azon joga, hogy a szerződéstől olyan kötelezettségszegés miatt álljon el, amelyért a Szervező vagy a Szolgáltató nem felelős, és amelyben az áru vagy a szolgáltatás nem hibás, kizárt.

7.15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap folyamatos üzemeltetése és elérhetősége a Szolgáltató felelősségi körén kívül álló okból megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem szavatolja a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

7.16. A Szolgáltató jogosult a Honlap karbantartása és fejlesztése érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Honlap elérhetőségét részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

7.17. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Szervező, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. A Szolgáltató mindenkori felelőssége nem haladhatja meg a jegyárak értékét (ide nem értve a szállítási és egyéb szolgáltatási és kényelmi díjakat)- figyelemmel a 8.3. és 8.4. pontban foglaltakra is. Szolgáltató ugyanakkor korlátlanul felel minden általa szándékosan okozott kárért, valamint az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért.

7.18. A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

7.19. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a teljesítésben bekövetkezett késedelemért vagy egyéb nehézségekért, amennyiben ezek a problémák a Felhasználó hamis és/vagy nem megfelelő személyes adatainak megadására vezethetőek vissza. A jegyek megőrzése a Felhasználó kötelezettsége. Szolgáltató nem felel a Felhasználó részére átadott elektronikus vagy kinyomtatott jegyek megsérüléséből, illetve Felhasználó rendelkezése alóli kikerüléséből, így azok esetleges elveszítéséből, vagy Felhasználó általi továbbításából eredő károkért.

8. Csoportos idegenvezetés megrendelése, Saját Rendezvényre vonatkozó speciális szabályok

8.1. Csoportos idegenvezetésre, mint Saját Rendezvényre történő jelentkezésre a Weboldal „Csoportoknak” menüpontjában van lehetőség. Itt kerülnek felsorolásra a tematikus idegenvezetések, amelyek közül a „Megrendelem” pontra való kattintással megnyílik az adott programra vonatkozó elektronikus megrendelési lap. Ezen a megrendelő adatai (név, cím, kapcsolattartó, telefonszám, e-mail), az idegenvezetéssel kapcsolatos információk (időpont, csoportlétszám, korosztály [sávosan], fizetés módja [banki átutalás/helyszínen készpénzben] kötelezően megadandó adatok, további adatok (pl. adószám, kiegészítő programok igénylése, idegenvezetés nyelve) opcionálisak. A megrendelés az „Elküld” gombra való kattintással küldhető el a Szolgáltató részére, a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával.

8.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelése akkor válik visszaigazolttá, amikor a Szolgáltató a megadott e-mailcímen értesíti a megrendelés elfogadásáról; ez egyben a Felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

8.3. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a csoportos idegenvezetés lebonyolításához természetes személy alvállalkozókat vesz igénybe, akik idegenvezetőként az adott túrát vezetik és végigkísérik. Szolgáltató fenntartja az idegenvezető személye kiválasztásának és megváltoztatásának jogát.

8.4. Tekintettel arra, hogy a megrendelt idegenvezetés mindig konkrét időpontra szól, a 6.1. pontban foglalt, elállásra vonatkozó rendelkezések a Saját Rendezvények esetében is alkalmazandók, azaz elállásra való hivatkozással ebben az esetben sem áll módunkban a szolgáltatási díjat visszatéríteni.

8.5. Változtatás, lemondás

9. Panaszkezelés rendje

9.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. A Szolgáltató a szóbeli reklamációkat haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben szükségesnek tartja, megteszi a jogorvoslati lépéseket. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy példányát átadja a Felhasználónak. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.3. Tájékoztatjuk, hogy Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között felmerült fogyasztói jogvitát a Szolgáltatóval lefolytatott tárgyalásokat követően sem sikerül rendezni, illetve a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

a) Fogyasztóvédelmi hatóság

A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz kivizsgálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból jár el, így fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálja a Szolgáltató piaci magatartását. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A kormányhivatalok elérhetőségei: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztoved...

b) Békéltető testület

A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van lakóhelye, vagy a tartózkodási helye, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató bejegyzett székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

9.4. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.5. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Budapesti Békéltető Testület illetékes, amelynek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

9.6. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9.7. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

10. Szerzői jogok

10.1. A Honlap grafikus megjelenése, tartalma és szövegei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotások, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal. A Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, átdolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

10.2. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra és a Honlapra való hivatkozással lehet.

10.3. Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése vagy feltörése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

11. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.5. A jelen ÁSZF-el kapcsolatos bármely jogvitában kizárólag a magyar jog alkalmazandó, és a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

11.6. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a nyújtott szolgáltatások és kínált termékek (belépőjegyek) jellegéből adódóan termékszavatosság és az általános jótállási szabályok nem érvényesek. Adott esetben a Felhasználók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kellékszavatossági jogokat gyakorolhatják.

11.7. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett szabályok szerint kezeli, amely elérhető itt. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szervező vagy maga a helyszín saját általános szerződési feltételeket és adatkezelési tájékoztatót tehet közzé. Ezek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, még abban az esetben sem, ha azt a Szervező vagy a rendezvény helyszínének kérésére a Szolgáltató a Honlapján teszi közzé.

11.8. A jelen ÁSZF alapján kötött megállapodások nem kerülnek iktatásra, és azok nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az innen.

11.9. A jelen ÁSZF alapján kötött szerződések idegen nyelven is megköthetők, de a két változat közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

11.10. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A jelen ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a felhasználókat a változásoknak a Honlapon történő közzétételével értesíti. A módosítások a közzététel napján lépnek hatályba. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követő, a felhasználó által, a Honlap első használatakor lépnek hatályba, és csak a módosítást követően leadott megrendelésekre vonatkoznak.

2023.12.15.