Várfal park és a várfalrészlet

Innen kitűnő a rálátás a hajdani várfalra. A középkori városfalat a 18. sz.-ban bontották le, helyére támfalat emeltek, mely elválasztotta a korai királyi vár dombját a várároktól és az azon túli területektől. Ez a falszakasz látható a park tövében épületek részeként, máshol kertek lezárásaként. Helyenként nyílásokkal áttörve, máshol befalazva.

Az északi szakaszán (Liszt F. u. felé) egykori lépcsős torony maradványa látható, amit érdemes közelebbről is szemügyre venni. A park gyönyörű dísze Bory Jenő Püspökkútja, csúcsán kardot tartó vitézzel, talapzatán négy püspök szobrával.