Szent Imre templom

A Szent Imre templom, más néven barátok templomának falán látható Fadrusz János: Krisztus a keresztfán című alkotásának alumínium másolata. (Az eredeti az 1900-as Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert.)

A hagyomány szerint itt volt a királyi palota, és itt született Imre herceg. A templom falfestményei Szent Imre életének legfontosabb eseményeit örökítik meg. A templom alapkövében Szent Imre ereklyét őriznek. Imre herceg Szentté avatását csoda előzte meg. A legenda szerint a német Konrád bűnei miatt a pápához fordult feloldozásért. VII. Gergely azonban olyan súlyosnak találta az esetet, hogy páncélt adott rá, amit öt vaslánccal körülkötött, majd egy viasszal lezárt. Konrádnak ezután minden helyet fel kellett keresnie, ahol szentek testei nyugodtak, és ha Isten megkönyörül rajta, láncai lehullanak, vétkei pedig eltűnnek a levélből. Konrád bejárta a világot, míg végül eljutott Székesfehérvárra. Imádkozott Szent Istvánhoz, de csoda nem történt. Konrád pedig elaludt. Álmában megjelent előtte Szent István, és azt mondta, menjen Imre sírjához. A felriadó bűnös oda is ment. A láncok ekkor szétszakadtak, a páncél több darabra törve hullott le a testéről.