Koronázó tér

A Koronázó tér 4. szám alatt nézzünk a magasba, nem fogjuk megbánni! A XIX. sz. második feléből származó épület oromzatán „Szent István felajánlja a koronát Máriának” dombormű látható a koronázási jelvényekkel.

Az oromzat eredetileg félköríves záródású volt, Szűz Mária alakjával. Az épület oromzata feltehetőleg megsérült, és a későbbi helyreállításkor nem eredeti formájában állították helyre. A sérülés következtében a régi domborműnek csak egy része maradt fenn, Szent István alakját láthatjuk, amint felajánlja a koronát. Mellette jobbra épen maradt a címer is, de Mária alakja már nem látható. A történelmi hagyomány szerint Szent István király a halála előtti napon, 1038. augusztus 14-én a Szent Korona képében felajánlotta hazánkat Szűz Máriának. Ezzel elkezdődött az a történelmi folyamat, amelynek során a magyar koronázási ékszerből a magyar államiság jelképe lett.